DESA MUNCAR KEC.SUSUKAN KAB. SEMARANG

: Jl. R. Suharman Km 7 Muncar Susukan Kab. Semarang 50777 | : 085640080300 | : desamuncarsusukan@gmail.com
BUKU DATA PENGURUS DAN ANGGOTA LEMBAGA KEMASYARAKATAN
TAHUN 2017
                       
NO NAMA LEMBAGA KEMASYARAKATAN NAMA LENGKAP JENIS TEMPAT TANGGAL LAHIR AGAMA JABATAN PENDIDIKAN KEPUTUSAN KETERANGAN
KELAMIN TEMPAT TANGGAL TERAKHIR TANGGAL NOMOR  
1 LKMD 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
                       
1   JUMINTO LAKI-LAKI KAB. SEMARANG 01/07/1955 KRISTEN KETUA S1      
2   M. KHOIRUDIN BAGAS LAKI-LAKI KAB. SEMARANG 15/06/1983 ISLAM ANGGOTA SMA      
3   PARSONO LAKI-LAKI KAB. SEMARANG 09/10/1952 ISLAM ANGGOTA S1      
4   UMI HIDAYAH LAKI-LAKI KAB. SEMARANG 16/06/1975 ISLAM ANGGOTA D2      
5   ACHMADI SPDI LAKI-LAKI KAB. SEMARANG 08/12/1953 ISLAM ANGGOTA S1      
6   ACHAD LAKI-LAKI KAB. SEMARANG 15/01/1956 ISLAM ANGGOTA SMP      
7   SUPARNO SPD LAKI-LAKI KAB. SEMARANG 22/05/1960 ISLAM ANGGOTA S1      
8   JUMENO LAKI-LAKI DEMAK 10/10/1949 ISLAM ANGGOTA SMP      
9   SURATMIN LAKI-LAKI KAB. SEMARANG 18/02/1958 ISLAM ANGGOTA SMP      
10   SITI NURJANAH LAKI-LAKI KAB. SEMARANG 03/03/1968 ISLAM ANGGOTA S1      
11   AKHMADI SOR LAKI-LAKI KAB. SEMARANG 20/11/1965 ISLAM ANGGOTA S1      
12   DARMADI LAKI-LAKI KAB. SEMARANG 10/12/1972 ISLAM ANGGOTA SMA      
13   JUMRONI LAKI-LAKI KAB. SEMARANG   ISLAM ANGGOTA SMP      
14                      
15                      
16                      
17                      
18                      
19                      
20                      
21                      
                       
  KEPALA DESA MUNCAR           SEKRETARIS DESA    
                       
                       
  Drs. SUHARTO           DJAMHARI    

 

ALBUM